Відокремлений підрозділ «Стандарт»

 

                                                                                             

 

      Директор Розганюк Олена Григорівна

                                                       

                                                                                                                              Фактична адреса:
                                                                                                                                             вул. Соборна, 1
                                                                                                                                              м. Мирноград
                                                                                                                                              Донецька обл.
                                                                                                                                              85323
                                                                                                                                              Тел: +38(062354)21-05; 26-19
                                                                                                                                              Факс: +38(062354)24-04  
                                                                                                                                               e-mail: standart.mu@gmail.com
                                                                                                                                               e-mail: opstandart2ku@gmail.com

Центральна вуглехімічна лабораторія:
  • Проведення незалежного хімічного дослідження вугілля на такі показники якості: зольність, волога, сірка, вихід летких речовин, теплота згоряння і дійсна густина.
Санітарно-профілактична лабораторія:
  • Контроль за дотриманням нормативів гранично-допустимих відхилень по фактичному забрудненню атмосферного повітря;
  • Виміри шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу котельнями підприємств;
  • Контроль фізико-хімічних показників якості стічних, поверхневих, оборотних вод (27 інгредієнтів);
  • Контроль повітря робочої зони підприємств на 21 хімічний інгредієнт і 5 фізичних замірів;
  • Дослідження аналізу води з визначенням її агресивності до бетону і металів;
  • Атестація робочих місць з заповненням карти умов праці;
  • Вимірювання середньозмінної концентрації вуглепородного пилу в гірничих виробках шахт;
  • Температурна зйомка на породних відвалах з метою контролю їх теплового стану.